Softwarepakketten.nl

Boekhoudsoftware op de testbank

Pakketsoort - Boekhoudsoftware > Boekhoudsoftware op de testbank

Onder de naam "Boekhoudsoftware op de testbank" beoordeelt Onderzoeksbureau GBNED boekhoudsoftware. Deze software wordt dan inhoudelijk beoordeeld en de resultaten worden samengevat in een testrapport, voorzien van de behaalde scores.

Refererend aan de "Gids boekhoudsoftware" wordt voor standaard boekhoudsoftware een onderverdeling gehanteerd naar:

1.ZZP'ers en klein MKB;
2.Middelgrote bedrijven (MKB);
3.Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals)

Het beoordelen van boekhoudsoftware is op dit moment volledig gebaseerd op de categorie "ZZP'ers en klein MKB". Als daar behoefte aan is wordt opgeschaald naar software voor (middel)grote bedrijven.

Functioneel beoordelen
Wij proberen de software zoveel mogelijk functioneel te beoordelen uit oogpunt van de ondernemer en juist niet op basis van een onuitputtelijke lijst van accountantscontroles en beveiligingsaspecten. Dit laatste laten we graag over aan daartoe gespecialiseerde IT-Auditors. 

De beoordeling is onderverdeeld naar de volgende aspecten:

 • Contract en algemene aspecten;
 • Ingebruikname;
 • Gebruikersdocumentatie;
 • Functionaliteit;
 • Basisgegevens;
 • Boekingen;
 • Rapportage;
 • Robotic accounting; (robotic proof: onderdeel elektronische gegevensuitwisseling).
 • Zekerheid;
 • Online samenwerken met accountant;
 • Bediening (gebruikersgemak);
 • Service;

Wat we niet testen
We testen nadrukkelijk niet zelf de inbraakgevoeligheid van het systeem en andere beveiligingsaspecten, zoals gespecialiseerde IT-Auditors dat doen. Dat laten wij graag over aan deze gespecialiseerde bedrijven. 

Normenkader
Een uitgebreidere specificatie van de te beoordelen aspecten en eigenschappen is opgenomen in het document "Testaspecten boekhoudsoftware op de testbank", dat als normenkader beschouwd kan worden. 

Robotic proof
Met "Robotic proof" wordt aangeduid in hoeverre boekhoudsoftware (of in de toekomst andersoortige administratiesystemen)  functionaliteit en eigenschappen bevat op het gebied van "Robotic accounting".

Robotic proof maakt ook deel uit van de hiervoor genoemde beoordeling van boekhoudsoftware via het onderdeel Robotic accounting. Meer informatie over Robotic proof is beschikbaar via www.roboticproof.nl

Beoordeelde boekhoudsoftware 
(Met keurmerk "Betrouwbaar boekhouden")


Informatie voor softwareleveranciers
Aan softwareleveranciers worden de volgende mogelijkheden geboden om boekhoudsoftware professioneel laten beoordelen op basis van een functioneel normenkader, opgenomen in het document: "Testaspecten boekhoudsoftware op de testbank".

 1. Een beoordeling voor u als leverancier, waarbij de testresultaten niet openbaar gemaakt worden door GBNED. De testresultaten zijn dan alleen bestemd voor u als leverancier. 
    
 2. Een beoordeling, waarbij de testresultaten wel openbaar gemaakt worden. Het resultaat (rapport) is hierbij tevens gratis beschikbaar voor de markt via de websites van GBNED.

  Keurmerk
  Als de beoordeling op alle onderdelen minimaal een 3 scoort (op een schaal van 1 tot 5) kunt u als leverancier tevens onderstaand "Keurmerk betrouwbaar boekhouden" op uw website plaatsen (met een link naar de beoordeling) waaruit blijkt dat uw boekhoudsoftware positief is beoordeeld door GBNED.

Keurmerk Betrouwbaar boekhouden

Voor meer informatie over het beoordelen van uw boekhoudsoftware, kosten en de nadere voorwaarden kunt u terecht op de website van GBNED.


Normenkader
Een specificatie van de te beoordelen aspecten en eigenschappen is opgenomen in het document: "Testaspecten boeksoftware op de testbank". 


Onerzoeksbureau GBNED