Softwarepakketten.nl

Onderzoek

NBA-uitgave 'Datalekken in de mkb-praktijk' geeft handvatten voor de MKB accountant

Plaatsingsdatum 13-10-2016
Berichtdatum 13 oktober 2016

De NBA-uitgave "Datalekken in de mkb-praktijk" geeft een aantal handvatten voor de MKB accountant om goed voorbereid te zijn op de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer moet ik een datalek melden?
In de uitgave wordt aangegeven wat het accountantskantoor geregeld moet hebben. Ook wordt antwoord gegeven op de vraag wanneer en waar een datalek moet worden gemeld.

Sinds 1 januari van 2016 zijn organisaties verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Soms moet het datalek ook gemeld worden aan betrokkenen. Er moet dan sprake zijn van een datalek dat waarschijnlijk ernstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Deze verplichting heeft invloed op het werk van accountantskantoren en hun cliënten.

In de NBA-uitgave worden de meest relevante datalek-onderwerpen voor de mkb-praktijk behandeld.
Download de uitgave in PDF.

Categorie(n) Cybersecurity, Assuring (incl. certificeren en compliance), Branche > Accountantskantoren, Soort > ICT Beheer en Beveiliging
Bronvermelding NBA
Internet URL http://www.nba.nl

Terug

1 november 2017
ICT Accountancy Jaarcongres
Met als hoofdthema Blockchain (3 ervaren sprekers). Maar ook de waarde van Big data, overview IT-recht (met AVG), Cyber risico management, Realtime accounting, PSD2, Instant Payments, actuele ontwikkelingen en ICT Accountancy award.
Meer info en aanmelden...


CreAim

Informer software

KING

Timewriter

MUIS Software


Onerzoeksbureau GBNED