Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Een risicometer voor softwaregebruik: als gebruiker afhankelijkheid en kwetsbaarheid meten

Plaatsingsdatum 30-09-2014
Berichtdatum september 2014

Door De IT-Jurist,

Deze risicometer is bedoeld voor softwaregebruikers als instrument om afhankelijkheid en kwetsbaarheid te meten. Het is een raamwerk waarmee u het risico kunt meten, dat uw organisatie loopt bij het overstappen naar een nieuw softwarepakket. Aangezien elk bedrijf of organisatie eigen eisen en verwachtingen heeft ten opzichte van software, is de risicometer algemeen van aard en gericht op hoofdzaken. De risicometer houdt geen rekening met wet- en regelgeving die specifiek op uw informatiesysteem van toepassing kan zijn.

De risicometer is voor softwaregebruikers een hulpmiddel om het mogelijk te maken kosten in beeld te brengen.

De risicometer behandelt het kostenaspect van de vervanging van een softwarepakket. Vervanging kan gebeuren om vele redenen. U kunt uit bedrijfsmatig oogpunt overstappen. U kunt echter ook gedwongen worden tot vervanging, vanwege verlies en diefstal van informatiesystemen of het wegvallen van het onderhoud van uw software. Het uitvallen van uw software kan afhankelijk zijn van gebeurtenissen bij uw producent, zoals fusies, overnames, bedrijfsbeëindiging, brand en andere calamiteiten.

In Kostenposten bij plotselinge vervanging software vindt u een overzicht van kostenposten die u te verwerken krijgt bij een plotseling wegvallen van uw software. Naast het kostenaspect zijn er echter meer aspecten aan uw informatiesysteem en de positie ervan binnen uw organisatie. Hierbij valt te denken aan:

  1. Uw marktpositie kan verzwakken ten opzichte van concurrenten die gebruik maken van informatiesystemen van andere leveranciers.
     
  2. Er kan sprake zijn van het verlies van niet in geld uit te drukken waarden zoals werkplezier en verstandhoudingen op de werkvloer.
       
  3. De vervanging van een softwarepakket is een tijdrovende kwestie. Dat geldt niet alleen voor de er direct aan te besteden tijd, maar ook voor de tijd die nodig is om uw organisatie te voltooien tot business as usual.

De "risicometer voor softwaregebruik" is zowel in een online- als PDF-versie beschikbaar.
Naar Risicometer voor softwaregebruik...

Categorie(n) SAAS, Cloud Computing, Branche > Accountantskantoren, Gebruikersgroepen, Branche > Accountantskantoren > Software advies, ICT & Recht, Branche > Financials, Kennisplatform Administratieve software, Assuring (incl. certificeren en compliance), Branche > Juridisch
Bronvermelding De IT-jurist
Internet URL http://www.it-jurist.nl

Terug

Gerelateerde berichten

Wat houdt PSD2 in? [06-04-2016]

Rapport Meldplicht datalekken: inleiding met een juridisch kader met aandacht voor de Safe Harbor / Privacy Shield actualiteiten [05-02-2016]

Een checklist voor informatiebeveiliging [10-08-2015]

Extended software lifecycle management [08-05-2015]

Bescherming van software door Auteursrecht en Octrooirecht [07-01-2015]


13 december 2017
Seminar: elektronisch factureren in de praktijk
Aan de orde komt: overview elektronisch factureren, Europese standaard EN 16931, SCOBDO.eu: automatische conversie, elektronisch factureren en de originele factuur, elektronisch factureren en de overheid, elektronisch factureren internationaal met o.a. VAT compliance verplichtingen, PEPPOL netwerk, elektronisch factureren in de praktijk, robotic accounting en machine learning en elektronisch factureren en factuurscenario's.
Meer info en aanmelden...


CreAim

Informer software

KING

Timewriter

MUIS Software


Onerzoeksbureau GBNED