Softwarepakketten.nl

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Kun je een klantwebsite offline halen op basis van je auteursrecht?

Plaatsingsdatum 30-08-2014
Berichtdatum Augustus 2014

Door De IT-Jurist

Op 21 juli jongstleden heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam in een kort-gedingvonnis een oordeel gegeven over de vraag of een websitebouwer op basis van zijn auteursrecht de website van een niet-betalende klant af kon sluiten. De rechter oordeelt dat daar een contractuele basis voor nodig is.

Media Monkeys heeft een website ontworpen en vervaardigd voor Boxx Opslagverhuur. Deze website is door Boxx op het internet geplaatst. Niet afgesproken was dat Boxx de auteursrechten op de website zou krijgen, waardoor deze bij Media Monkeys bleven.

Boxx betaalt de facturen van Media Monkeys niet (volledig), waardoor Media Monkeys voor de rechter vordert dat Boxx alle openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen met betrekking tot de website staakt. Kortom: Boxx moet de website offline halen.

De rechter oordeelt dat de website met instemming Media Monkeys online is gezet. Hierdoor heeft Boxx een licentie verkregen op de website. Om vervolgens het auteursrecht te gebruiken om deze licentie in te trekken, is naar de mening van de rechter een brug te ver. De rechter acht het naar analogie met het eigendomsvoorbehoud (artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek) nodig dat daarvoor een afspraak in de overeenkomst moet worden gemaakt. Deze afspraak was er niet.

De rechter merkt ten slotte op: “Een verbod zoals gevorderd zou betekenen dat Boxx Opslagverhuur de facto zou kunnen worden gedwongen een betwiste vordering te voldoen, omdat zij anders niet langer van haar website gebruik zou kunnen maken. De goede procesorde verzet zich hiertegen.” De rechter erkent dus dat het offline halen van een website een behoorlijk paardenmiddel is, terwijl er nog wordt gesteggeld over de juistheid van de facturen. Een website is voor veel organisaties immers het belangrijkste communicatie- en/of handelsplatform.

De IT-Jurist
Kortom: regel als opdrachtnemer in je overeenkomst of de algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn, wat je middelen zijn als er niet wordt betaald. Daarbij kan De IT-jurist je uitstekend adviseren.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, SAAS, Cloud Computing, Branche > ICT bedrijven, Soort > Contentmanagement (CMS), Webshops, -tools, Branche > Juridisch, Soort > Portaaltoepassingen en eCommunity software, ICT & Recht
Bronvermelding De IT-Jurist
Internet URL http://www.it-jurist.nl

Terug

Gerelateerde berichten

Wie kan volgens de AVG als functionaris gegevensbescherming aangewezen worden? [21-08-2017]

Blockchain: uitleg over smart contracts [19-07-2017]

Mag een softwareleverancier testen met productie-data, in relatie tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens [26-06-2017]

De Europese Privacyverordening, de General Data Protection Regulation - GDPR, komt eraan [04-10-2016]

Is een werkgever aansprakelijk, indien een werknemer illegale software kopieert? [01-10-2016]


13 december 2017
Seminar: elektronisch factureren in de praktijk
Aan de orde komt: overview elektronisch factureren, Europese standaard EN 16931, SCOBDO.eu: automatische conversie, elektronisch factureren en de originele factuur, elektronisch factureren en de overheid, elektronisch factureren internationaal met o.a. VAT compliance verplichtingen, PEPPOL netwerk, elektronisch factureren in de praktijk, robotic accounting en machine learning en elektronisch factureren en factuurscenario's.
Meer info en aanmelden...


CreAim

Informer software

KING

Timewriter

MUIS Software


Onerzoeksbureau GBNED