Softwarepakketten.nl

Onderzoek

IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf

Plaatsingsdatum 03-04-2014
Berichtdatum April 2013

Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit, Vrije Universiteit Amsterdam, door Arlette GetkateMSc

In het midden- en kleinbedrijf (hierna: MKB) nemen IT-investeringen toe. Het MKB zijn ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse organisaties valt 99 procent in deze categorie. Het MKB is verantwoordelijk voor 58 procent van de omzet en 60 procent van de werkgelegenheid in Nederland. Een speciale groep binnen het MKB is het familiebedrijf. Van alle bedrijven in Nederland kan 69 procent gekwalificeerd worden als familiebedrijf. Het familiebedrijf verzorgt circa 49 procent van de werkgelegenheid en is verantwoordelijk voor 53 procent van het Bruto Nationaal Product. Hiermee nemen het MKB en het familiebedrijf een bijzondere plek in binnen de Nederlandse economie.

Binnen het vakgebied IT-auditing is er nog weinig onderzoek gedaan naar deze doelgroep. Dit IT-audit onderzoek richt zich, met behulp van een eigen ontwikkeld toetsingsmodel, op het meten van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen in het MKB en het familiebedrijf. De bevindingen en de beschouwing laten zien dat het ontwikkelde toetsingsmodel een goed begin vormt. Het zal echter nog moeten worden doorontwikkeld en gevalideerd om het succesvol in te kunnen zetten, voor zowel MKB- en familiebedrijven, als grote organisaties.

Opvragen scriptie IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf... 

Bronvermelding:

Arlette Getkate MSc

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Assuring (incl. certificeren en compliance)

Terug

1 november 2017
ICT Accountancy Jaarcongres
Met als hoofdthema Blockchain (3 ervaren sprekers). Maar ook de waarde van Big data, overview IT-recht (met AVG), Cyber risico management, Realtime accounting, PSD2, Instant Payments, actuele ontwikkelingen en ICT Accountancy award.
Meer info en aanmelden...


CreAim

Informer software

KING

Timewriter

MUIS Software


Onerzoeksbureau GBNED