Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Data-analyse in de mkb-praktijk; deskundigen uit de praktijk aan het woord

Plaatsingsdatum 31-08-2013
Berichtdatum juli/augustus 2013

Data-analyse is niet nieuw. Dit stelt Joris Hulstijn Universitair docent Compliance Management van de TUDelft nuchter vast: "Accountants analyseren al jaren de data van hun klanten, onder meer voor het verkrijgen van een zekere mate van betrouwbaarheid." Nieuw is wel de constant voortschrijdende ontwikkeling van IT-technologie die data-analyse naar een hoger niveau tilt: "Computers zijn sneller en kunnen meer gegevens bevatten."

Data-analyse
Data-analyse is het ontsluiten, ontkoppelen, onderzoeken en inzichtelijk maken van gegevensbestanden. In de accountancypraktijk gebeurt dat op basis van modellen die opgesteld zijn door de accountant en/of ondernemer. Data-analyse kan plaatsvinden met behulp van Excel of op basis van gespecialiseerde software, zoals ACL en Idea. Naast de samenstel- en controlepraktijk kan data-analyse ook ondersteunend zijn voor de adviespraktijk, bijvoorbeeld dashboards voor een continue informatievoorziening aan klanten.

Gegevensgericht controleren met behulp van data-analyse, als alternatief voor systeemgericht controleren, biedt een efficiëntere controle en ook meer controlemogelijkheden. Een eenvoudig voorbeeld is de bekende verbandcontrole: beginvoorraad + inkopen -/- eindvoorraad = verbruik. Een attentiepunt is wel het ontsluiten van de juiste data en focus houden door de veelheid van data en invalshoeken.

Met data-analyse hangen de volgende begrippen samen: Process mining, Continuous assurance en de Auditfile familie.

Gericht op de accountancy wordt data-analyse op vele manieren toegepast. Enkele deskundigen uit de praktijk vertellen hierover:
- Pascal Raven, Senior manager bij KPMG;
- Wilco Schellevis, Senior adviseur  bij Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs;
- Olaf de Vriend, Senior adviseur  bij Novo Consilium;
- Jan Kasper, Hoofd Applicatiebeheer bij Countus accountants + adviseurs.

Lees meer
Lees het complete artikel in "Data-analyse in de mkb-praktijk" (PDF-formaat) voor meer informatie over genoemde begrippen en de genoemde deskundigen aan het woord.

Dit artikel is tevens verschenen in Accountant, maandblad van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, nummer 7/8 juli/augustus 2013. Zie ook www.accountant.nl.

Categorie(n) Big data, Assuring > Data analyse, Branche > Accountantskantoren
Bronvermelding Accountant, onderzoeksbureau GBNED

Terug

1 november 2017
ICT Accountancy Jaarcongres
Met als hoofdthema Blockchain (3 ervaren sprekers). Maar ook de waarde van Big data, overview IT-recht (met AVG), Cyber risico management, Realtime accounting, PSD2, Instant Payments, actuele ontwikkelingen en ICT Accountancy award.
Meer info en aanmelden...


CreAim

Informer software

KING

Timewriter

MUIS Software


Onerzoeksbureau GBNED